Analyses van warmtebeïnvloeding bij ondergrondse transportleidingen

Welke effecten heeft de uitbreiding of vervanging van een warmteleiding op de ondergrondse infrastructuur? Onze analyses van warmtebeïnvloeding helpen om veilige oplossingen te vinden.

Het type bodem, de grondwaterstand, het materiaal van de leiding, de nabijheid van elektra- en waterleidingen. Het zijn allemaal factoren die de ondergrondse omgevingsimpact van een warmtepijpleiding beïnvloeden. Barcelona Engineering maakt betrouwbare calculaties en scenario’s van het mogelijke warmteverloop van warmteleidingen die parallel en dichtbij waterleidingen of elektrakabels komen te liggen.

Gezien de drukte in de ondergrond neemt het belang van warmtebeïnvloedingsanalyses toe. Barcelona Engineering heeft alle expertise in huis om warmtebeïnvloeding van de ondergrondse omgeving te analyseren.

Meer weten over de risico’s van warmtebeïnvloeding – en onze maatwerkoplossingen? Neem gerust contact met ons op.

 

Voor meer informatie of vragen over Warmtebeïnvloeding kunt u contact met ons opnemen.