Kostenramingen

Voor de diverse mogelijke leidingtracés kunnen we voor elke fase van het project kostenramingen maken (CAPEX of OPEX ramingen). Aan de raming kan een risicomatrix worden gekoppeld waardoor de mogelijk financiële impact van risico’s meegewogen kan worden.

 

Voor meer informatie of vragen over Kostenramingen kunt u contact met ons opnemen.