Analyses van elektrische beïnvloeding bij ondergrondse transportleidingen

In een steeds drukkere ondergrond komen leidingen vaker in de buurt van elektrische hoogspanningssystemen te liggen. Dit kan tot gevolg hebben dat de leiding onder spanning komt te staan. Deze spanning kan gevaarlijk voor mensen en schadelijk voor de leiding zijn.

Door middel van het uitvoeren van een EMC-analyse zijn we in staat om de elektrische beïnvloeding van de leiding te beschouwen en de bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Onderdeel van een EMC-studie is het vaststellen van eventuele mitigerende maatregelen om de mate van beïnvloeding tot een toelaatbaar niveau te reduceren.

 

Voor meer informatie of vragen over Elektrische beïnvloeding kunt u contact met ons opnemen.